gapbook

تخفیف محدود 50 درصدی گپ ‎بوک

تخفیف محدود ۵۰ درصدی گپ ‎بوک

اینجا با هم رشد میکنیم

در گپ‌بوك با هم رشد می کنیم.

گپ بوک با هدف اصلی ترویج کتاب خوانی پایه ریزی شد و هر روز تلاش میکنیم دانش و آگاهی را در اختیار افراد قرار دهیم تا شاهد رشد و شکوفایی همه باشیم.

بهترین روش آموزش، یادگیری جمعی است، 
اگر یاد بگیرید میتوانید آموزش‌ دهید و اگر آموزش دهید؛ یاد میگیرید.
به قول هِنری فورد:
با هم بودن، شروع کار؛ با هم ماندن، پیشرفت و با یکدیگر کار کردن، موفقیت است.
زندگی کوتاه است و اگر فرصتی در اختیارمان قرار میدهد باید از آن استفاده کنیم؛ هیچکس ادعا نمیکند که این راه، راحت است اما مدعی هستیم که این مسیر ارزشش را دارد.

تمام سعی ما این است که فرصتی را فراهم کنیم که همه با هم کتاب بخوانیم و در کنار هم رشد کنیم

درباره گپ بوک

اینجا با هم رشد میکنیم

در گپ‌بوك با هم رشد می کنیم.

گپ بوک با هدف اصلی ترویج کتاب خوانی پایه ریزی شد و هر روز تلاش میکنیم دانش و آگاهی را در اختیار افراد قرار دهیم تا شاهد شکوفایی همه باشیم.

بهترین روش آموزش، یادگیری جمعی است، 
اگر یاد بگیرید میتوانید آموزش‌ دهید و اگر آموزش دهید؛ یاد میگیرید.
به قول هِنری فورد:
با هم بودن، شروع کار؛ با هم ماندن، پیشرفت و با یکدیگر کار کردن، موفقیت است.
زندگی کوتاه است و اگر فرصتی در اختیارمان قرار میدهد باید از آن استفاده کنیم؛ هیچکس ادعا نمیکند که این راه، راحت است اما مدعی هستیم که این مسیر ارزشش را دارد.

تمام سعی ما این است که فرصتی را فراهم کنیم که همه با هم کتاب بخوانیم و در کنار هم رشد کنیم

اسکرول به بالا