gapbook

خلاصه لایو جایگاه دانش مغز در مسیر توسعه فردی

خلاصه لایو جایگاه دانش مغز در مسیر توسعه فردی

مغز از سیستم های عصبی، سیستم های عصبی از شبکه های عصبی، شبکه های عصبی از مدارهای عصبی، مدارهای عصبی از سلول ها، سلول ها از ژن ها، ژن ها از مولکول ها و مولکول ها از اتم تشکیل شده اند.

پس شالوده تشکیل دهنده هر فرد اتم ها و جان(نوع ارتباط بین سلول های عصبی) اوست. توسعه فردی با بهبود و ارتقاء تمام این لایه ها شکل می گیرد.

رها کردن ترس ها، مطالعه زیاد، آموختن مهارت های جدید، بازخورد دادن و بازخورد گرفتن، ساختن شبکه ارتباطی خوب، نوشتن، سکوت، مدیتیشن و … ما را در مسیر توسعه فردی قرار  می دهند.

البته توسعه فردی به معنای انبار کردن اطلاعات برای خود نیست. ما در جامعه آگاهی رشد پیدا می کنیم، نه با یک گوشه کتاب خواندن ….

زمانی که گشوده باشیم و صادقانه اطلاعات رو به اشتراک بگذاریم، این بخشندگی ما را تبدیل به یک چشمه جوشان می کند که در هر لحظه پویاست. دست بخشنده هیچ وقت خالی نمی ماند !

ما با توسعه مغز خود، به توسعه فردی می رسیم. وقتی فرد توسعه یافته ای باشیم می توانیم بر جامعه اطرافمان تاثیر بگذاریم. به همین ترتیب جامعه اطراف بر کشور، قاره و کل جهان تاثیر می گذارد. پس خوب است در کنار اهداف فردی، اهداف جمعی نیز داشته باشیم، اهدافی که جهان را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنند…

اهداف توسعه پایدار جهانی سازمان ملل متحد: ۱. ریشه کن کردن فقر ۲. پایان دادن به گرسنگی ۳. اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار ۴. اطمینان از آموزش فراگیر با کیفیت مساوی ۵. دستیابی به تساوی جنسیتی و تقویت زنان و دختران ۶. اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و تخلیه فاضلاب ۷. اطمینان از دستیابی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اطمینان، پایدار و مدرن برای همه و ….

خلاصه ما می توانیم به سهم خودمون بر جهان تاثیر بگذاریم و دلیل رویش باشیم ! شما چگونه جهان را به جای بهتری برای بودن تبدیل می کنید؟

لینک لایو:

قسمت اول 

https://www.instagram.com/tv/CL2uGqtpY-Q/?igshid=hawxeybn8qzf

قسمت دوم

https://www.instagram.com/tv/CL3bgCFJGAf/?igshid=1t8hxq0ugabzs

مغز از سیستم های عصبی، سیستم های عصبی از شبکه های عصبی، شبکه های عصبی از مدارهای عصبی، مدارهای عصبی از سلول ها، سلول ها از ژن ها، ژن ها از مولکول ها و مولکول ها از اتم تشکیل شده اند.

پس شالوده تشکیل دهنده هر فرد اتم ها و جان(نوع ارتباط بین سلول های عصبی) اوست. توسعه فردی با بهبود و ارتقاء تمام این لایه ها شکل می گیرد.

رها کردن ترس ها، مطالعه زیاد، آموختن مهارت های جدید، بازخورد دادن و بازخورد گرفتن، ساختن شبکه ارتباطی خوب، نوشتن، سکوت، مدیتیشن و … ما را در مسیر توسعه فردی قرار  می دهند.

البته توسعه فردی به معنای انبار کردن اطلاعات برای خود نیست. ما در جامعه آگاهی رشد پیدا می کنیم، نه با یک گوشه کتاب خواندن ….

زمانی که گشوده باشیم و صادقانه اطلاعات رو به اشتراک بگذاریم، این بخشندگی ما را تبدیل به یک چشمه جوشان می کند که در هر لحظه پویاست. دست بخشنده هیچ وقت خالی نمی ماند !

ما با توسعه مغز خود، به توسعه فردی می رسیم. وقتی فرد توسعه یافته ای باشیم می توانیم بر جامعه اطرافمان تاثیر بگذاریم. به همین ترتیب جامعه اطراف بر کشور، قاره و کل جهان تاثیر می گذارد. پس خوب است در کنار اهداف فردی، اهداف جمعی نیز داشته باشیم، اهدافی که جهان را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنند…

اهداف توسعه پایدار جهانی سازمان ملل متحد: ۱. ریشه کن کردن فقر ۲. پایان دادن به گرسنگی ۳. اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار ۴. اطمینان از آموزش فراگیر با کیفیت مساوی ۵. دستیابی به تساوی جنسیتی و تقویت زنان و دختران ۶. اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و تخلیه فاضلاب ۷. اطمینان از دستیابی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اطمینان، پایدار و مدرن برای همه و ….

خلاصه ما می توانیم به سهم خودمون بر جهان تاثیر بگذاریم و دلیل رویش باشیم ! شما چگونه جهان را به جای بهتری برای بودن تبدیل می کنید؟

لینک لایو:

قسمت اول 

https://www.instagram.com/tv/CL2uGqtpY-Q/?igshid=hawxeybn8qzf

قسمت دوم

https://www.instagram.com/tv/CL3bgCFJGAf/?igshid=1t8hxq0ugabzs

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.