معرفی دوره در دنیای بدون مرز امروز که امکان همکاری های بین المللی و کار بر پروژه های خارج از کشور وجود دارد، دانستن زبان انگلیسی بسیار مهم است،  بسیاری از افراد هم به فکر تحصیل و کار در خارج از کشور هستند؛ اما با وجود اینکه خیلی از ما به زبان انگلیسی تسلط خوبی …

دوره ی انگلیسی در کسب و کار 1 ادامه مطلب »