پیشنهاد کتاب

معرفی کتاب با مهرسا

معرفی کتاب هایی در حوزه  توسعه فردی، کسب و کار، ارتباطات، علوم شناختی و نوجوانان به پیشنهاد مهرسا شرع الاسلام.

معرفی کتاب بی حد و مرز

مباحثی که در این کتاب مطرح میشه به ما کمک می کنه عملکرد بهتری داشته باشیم، ازمغزمون بهتر و بیشتر استفاده کنیم و در نهایت بتونیم رشد کنیم و یادگیری عمیق تر و موثر تر داشته باشیم…

پیشنهاد کتاب

معرفی کتاب با مهرسا

معرفی کتاب هایی در حوزه  توسعه فردی، کسب و کار، ارتباطات، علوم شناختی و نوجوانان به پیشنهاد مهرسا شرع الاسلام.

لذت یادگیری ، معرفی کتاب بی حد و مرز

مباحثی که در این کتاب مطرح میشه به ما کمک می کنه عملکرد بهتری داشته باشیم، ازمغزمون بهتر و بیشتر استفاده کنیم و در نهایت بتونیم رشد کنیم و یادگیری عمیق تر و موثر تر داشته باشیم...

اسکرول به بالا